کانال تلگرام فرش ماشینی
فرش ماشینی - برنامه اندروید

سیاست حفظ حریم کاربران

به نام خدا

ما به هیچ وجه اطلـاعات شخصی شما را به افراد دیگر اجاره نمیدهیم و نمیفروشیم.

کلمه عبور شما کلید دسترسی به حساب کاربری شما است. در کلمه عبور خود از حروف و اعداد و کاراکترهای ویژه استفاده کنید و آن را به کسی ندهید. اگر شما کلمه عبور خود را به سایر کاربران بدهید یا آن را در جایی به اشتراک بگذارید این را در نظر داشته باشید که شما مسئول تمامی اتفاقات بعد از آن در حساب کاربری خود هستید.

ما ممکن است در هر لحظه این توافقنامه را تغییر دهیم. تغییرات در روی سایت قابل رویت خواهند بود. تمامی تغییرات در متن این توافقنامه پس از قرار گرفتن در روی سایت قابل اجراء خواهند بود. البته ما به کمک تمامی شیوه‌های در دسترس از قبیل  ایمیل، شما را از تغییرات مطلع خواهیم کرد.

شما میتوانید از سایت ما استفاده کنید و آن را مرور کنید بدون آنکه نیاز باشد به ما بگویید که چه کسی هستید و یا اطلـاعات شخصی خود را در اختیار ما بگذارید.

موفق باشید

به روزترین پایگاه اینترنتی فروش فرش ماشینی در ایران
فروشگاه فرش ماشینی © 2018